top of page
Pripenjanje programov na opravilno vrstico
Držite levo tipko na miški na želenem programu, ki ga želite imeti na opravilni vrstici ga zvlecite do opravilne vrstice in spustite, tako kot je prikazano na slikah.
bottom of page